Rustig gedrag bevorderen: de nieuwste inzichten

Rustig gedrag bevorderen: de nieuwste inzichten

De pedagoge Elly Singer maakte voor een universitair onderzoek een analyse van duizenden beelden van interacties tussen jonge kinderen op kinderdagverblijven. Zij merkte op dat kinderen op Nederlandse crèches regelmatig ‘fladdergedrag’ vertonen, dat wil zeggen om de paar seconden iets anders gaan doen en dus niet lang bezig zijn met één ding. Op kinderdagverblijven in de Scandinavische landen en Engeland kwam dit gedrag minder voor.

Rondlopen
Volgens Singer is de belangrijkste oorzaak voor dit probleem dat de Nederlandse leidsters veel rondlopen en de kinderen maar kort individueel aandacht geven. Haar advies is om de leidsters vaker rustig te laten zitten in de groep, zodat kinderen de nabijheid van de volwassene voelen. De leidster kan zo tijdens hun spel af en toe een vraag kan stellen of goed gedrag prijzen.
De conclusie van Singers onderzoek is dus: als de volwassene steeds wegloopt, doorbreekt dit het spel van de kinderen, die erachteraan willen lopen. Meer rust bij de leidsters, zorgt dus voor meer rust bij de kinderen. Kinderen kunnen dan ook hun spel meer uitbouwen. Dit idee van rust sluit goed aan bij de ouderwetse opvoedstijl die ‘Rust, regelmaat en reinheid’ heet.

Rust, regelmaat en reinheid
Zorg voor een rustige, opgeruimde omgeving en praat altijd rustig tegen je baby of kind. Houd regelmaat aan in je dagindeling, met vaste plekken om te eten of speelgoed op te ruimen. Zo weet je kind waar het aan toe is en dat is bevorderlijk voor de emotionele veiligheid. Reinheid gaat over een goede verzorging van je kind op het gebied van maaltijden en persoonlijke verzorging en het stimuleren van je kind om zelfstandig te worden op dit gebied.

Stimuleren van rustig gedrag
Hoe kun je er nog meer voor zorgen dat je kind zich thuis rustig en beheerst gedraagt?
– Houd vaste tijden aan voor televisie kijken
– Zorg dat je kind op tijd naar bed gaat. Lukt het slapen niet, laat hem dan rustig met een boekje in bed liggen
– Als je kind moeilijk gedrag vertoont, blijf dan zelf altijd rustig en benoem zoveel mogelijk wat het kind voelt. Zeg bijvoorbeeld: ‘Jij vindt het niet fijn om tanden te poetsen. Maar het moet toch gebeuren, dus doe het nu maar snel.’ Het benoemen van zijn gevoelens kan helpen hem rustig te maken. Je kind voelt zich dan begrepen.

Bron afbeelding